Tư Vấn Thuế

Sự cần thiết của dịch vụ tư vấn thuế

Trong môi trường kinh doanh hiện nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với các rủi ro lớn liên quan đến thuế như:

Doanh nghiệp thiếu một hệ thống tuân thủ thuế hiệu quả và tin cậy;
Không thể cập nhật kịp sự thay đổi liên tục của luật thuế;
Các khả năng diễn giải khác nhau về cùng một quy định của pháp luật thuế;
Không có sự chuẩn bị kỹ càng để bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế;
Phát sinh các chi phí thuế không nằm trong kế hoạch do bất đồng quan điểm với cơ quan thuế về việc diễn giải các quy định của pháp luật thuế, dẫn đến khả năng bị quy là vi phạm pháp luật thuế và bị xử phạt nặng nề.

Vì vậy, Chúng tôi xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong quá trình các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.
Dịch vụ tư vấn thuế mà SAFUTA cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm

Dịch vụ soát xét thuế

Phát hiện các sai sót trong kê khai thuế và tư vấn Khách hàng thực hiện kê khai điều chỉnh sớm để giảm thiểu rủi ro bị phạt;
Tư vấn các lựa chọn trong trường hợp có các quy định chưa rõ ràng;
Phát hiện các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế và tư vấn Khách hàng biện pháp để hiện thực hóa các cơ hội này;
Tư vấn cách thức Khách hàng có thể cải thiện hệ thống tuân thủ thuế;
Trang bị các thông tin/ kiến thức cần thiết để Khách hàng có thể bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế.

Dịch vụ trợ giúp làm việc với cơ quan Thuế

Hỗ trợ Khách hàng làm việc với cơ quan thuế trong quá trình thanh, kiểm tra;
Hỗ trợ Khách hàng tham khảo và/hoặc xin công văn về quan điểm của cơ quan thuế/ hải quan đối với các vấn đề chưa được pháp luật thuế quy định rõ ràng.

Dịch vụ lập kế hoạch tiết kiệm thuế;

Soát xét kế hoạch kinh doanh/kế hoạch tái cơ cấu và mục tiêu của Khách hàng;
Xây dựng các kịch bản/ lựa chọn về thuế khác nhau phù hợp với kế hoạch kinh doanh; Phân tích lợi ích và chi phí của các lựa chọn và đề xuất lựa chọn tối ưu hóa lợi ích của Khách hàng;
Đề xuất các thay đổi nên có trong kế hoạch kinh doanh của Khách hàng để tối ưu hóa lợi ích về thuế, đồng thời vẫn khả thi về mặt pháp lý và thương mại;
Làm việc với các phòng ban khác nhau trong nội bộ khách hàng hoặc đơn vị tư vấn luật, nếu cần thiết.

Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm

Dịch vụ kê khai, lập quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Dịch vụ lập kế hoạch thuế.

Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế

Soát xét việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành (Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân)

Dịch vụ tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

Dịch vụ tư vấn về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá.

Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế

Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng