Tư vấn miễn phí Xem báo giá

ĐIỆN TỬ HÓA MỌI VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢNHỢP ĐỒNG

 

MISA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, chứng từ, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp tổ chức/doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian/ chi phí gửi văn bản/hợp đồng cho các bên

Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ văn bản giấy

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ AN TOÀN

Lorem ipsum dolor, sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel similique, dolorem id hic culpa nesciunt, error impedit minima voluptatum officiis dolor nemo provident, dolores ut porro esse dolore. Iste eligendi illo, deserunt facere et placeat nulla harum, minus suscipit qui corporis, hic. Architecto laudantium iure enim, sint, maxime adipisci dolor?

SẴN SÀNG TÍCH HỢP VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Lorem ipsum dolor, sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel similique, dolorem id hic culpa nesciunt, error impedit minima voluptatum officiis dolor nemo provident, dolores ut porro esse dolore. Iste eligendi illo, deserunt facere et placeat nulla harum, minus suscipit qui corporis, hic. Architecto laudantium iure enim, sint, maxime adipisci dolor?

DỄ DÀNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI CÁC CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Không phải mất thời gian để đi nộp hồ sơ, thủ tục bằng giấy, ngồi tại nhà cá nhân cũng có thể thực hiện được các giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế,…Lorem ipsum dolor, sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel similique, dolorem id hic culpa nesciunt, error impedit minima voluptatum officiis dolor nemo provident, dolores ut porro esse dolore. Iste eligendi illo, deserunt facere et placeat nulla harum, minus suscipit qui corporis, hic. Architecto laudantium iure enim, sint, maxime adipisci dolor?