123

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI CƠ BẢNGÓI CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn
Dịch vụ (không có giá vốn)
Không phát sinh500.0001.000.000
Từ 01 → 05 hóa đơn1.200.0001.700.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 16 → 20 hóa đơn1.800.0002.300.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI CƠ BẢNGÓI CHUYÊN NGHIỆP
Đại lý vận tải
Thương mại
Không phát sinh500.0001.000.000
Từ 01 → 05 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.700.0002.200.000
Từ 11 → 15 hóa đơn2.000.0002.500.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.300.0002.800.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI CƠ BẢNGÓI CHUYÊN NGHIỆP
Karaoke
Tour du lịch
Dịch vụ (có giá vốn)
Sản xuất phần mềm
Gia công, lắp đặt, sữa chữa
Không phát sinh500.0001.000.000
Từ 01 → 05 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.900.0002.400.000
Từ 11 → 15 hóa đơn2.200.0002.700.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.500.0003.000.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI CƠ BẢNGÓI CHUYÊN NGHIỆP
Sản xuất
Xây dựng
Tổ chức sự kiện
Không phát sinh500.0001.000.000
Từ 01 → 05 hóa đơn2.000.0002.500.000
Từ 06 → 10 hóa đơn2.400.0002.900.000
Từ 11 → 15 hóa đơn2.800.0003.300.000
Từ 16 → 20 hóa đơn3.200.0003.700.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
THANH TOÁN
Phí dịch vụ được thanh toán từ ngày 1 – 5 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Lưu ý:
– Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu: phí trên tăng thêm 20%
– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: phí trên tăng thêm 50%
– Báo cáo quyết toán năm: phí bằng 1 tháng phí hàng tháng
– Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

– Phí trên có thể thay đổi vào tùy thời điểm.

đăng ký ngay